Iestatījumi

Fonta izmērs

100%
150%
200%

Kontrasts

Par kampaņu

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) uzsāk informatīvo kampaņu “Neizdzēs dzīvību!” savvaļas dzīvnieku aizsardzībai. Tās laikā DAP informē sabiedrību par sekām un atbilstošāko rīcību, sastopoties dabā ar savvaļas dzīvnieku mazuļiem. 

Kampaņā īpašu uzmanību pievērš atgādinājumam par cieņpilnu attieksmi pret savvaļas dzīvniekiem. Mērķis ir novērst situācijas, kurās pie cilvēkiem pieradināti savvaļas dzīvnieki tiek pamesti vai atgriezti savvaļā, apdraudot sabiedrību, paši sevi, apdzīvotas vietas vai publisko infrastruktūru. Ar šo kampaņu DAP sekmēs izpratni par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus, piemēram, lapsu, lāci, lūsi, putnu, stirnu, zaķi un citus. Tāpat eksperti informē par potenciālām sekām nepārdomātas vai neiecietīgas rīcības gadījumā.

Šī kampaņa jeb projekts “Es esmu no savvaļas. Gribu dzīvot savā vaļā!” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu (projekta Nr. 1-08/30/2022).